אחזקת בניינים ומשרדים
אנחנו מספקים פתרונות מקיפים לכל נושאי התחזוקה של בנייני מגורים ומשרדים ומעסיקים אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בכדי להעניק את השירות הטוב ביותר. להמשך לחץ כאן...
ניהול ועד בית
הכנת תכניות עבודה, ניהול המשימות השוטפות לביצוע, גביית מיסי ועד וניהול פיננסי של המבנה. ייעוץ וסיוע בכל הקשור לרווחת הדיירים והעלאת רמת החיים בבניין. להמשך לחץ כאן...
ניהול מבנה
כל הכלים לניהול המבנה שלכם: ניהול ומעקב אחרי משימות, דוחות גבית מיסי ועד, דוח הכנסות והוצאות, תשלום מיסי ועד באשראי והכל דרך האתר שלנו. להמשך לחץ כאן...
כי לנו באמת אכפת!
חדש! תוכנה לניהול ועד הבית באינטרנט
אתר הום קר מחובר ישירות למאגר הנתונים של החברה. הדבר מאפשר ללקוחות לצפות בנתונים עדכניים והיסטוריים ובכל עת. ללקוחות רשומים ניתנת גישה למאגר הנתונים באמצעות שם וסיסמא, המופקים לכל דייר, שרשום במערכת. באמצעות דוחות וגרפים יכולים אנשי הועד והדיירים לעקוב אחרי ביצוע משימות, הוצאות והכנסות כספיות, רישומי גביה עדכניים והיסטוריים פר דירה ועבור הנכס כולו - והכל בלחיצת כפתור. הדיירים ובעלי הנכסים יכולים לפתוח קריאות שירות בכל שעה ומכל מקום. אנחנו מקבלים את הפניות הללו ומגיבים באופן מיידי בהתאם לחומרת התקלה. באמצעות האתר יכול ועד הבית להתנהל בשקיפות מלאה כלפי הדיירים בכל הנוגע להוצאות ולהכנסות, גביה ועניינים שוטפים אחרים.
דף הכנסות והוצאות לבנין דף קריאות שירות לבנין דף גביית מיסי ועד לדירה